Trung Quốc Máy PVD hút chân không nhà sản xuất
PVD bảo vệ môi trường, cứu lấy hành tinh xanh.

Royal Technology VACUUM THIẾT BỊ MÁY SẢN XUẤT.
---- Tiêu chuẩn hóa, chính xác, ổn định


Sơ đồ trang web

Sản phẩm

Máy PVD hút chân không
Máy phủ Powder Magnetron
Máy Tráng phim mỏng
Titanium Nitride Coating Machine
Đơn vị Bốc hơi Nén Bốc hơi
Máy mạ PVD
Cathodic Arc Deposition System
Máy Metalizing chân không
Thiết bị phủ gốm
Máy phủ thủy tinh
Máy mạ vàng PVD
Dịch vụ phủ PVD
Chi tiết liên lạc