Gửi tin nhắn
 • [#varcatename#]

  Máy PVD hút chân không

  [#varcatename#]

  Máy phủ Powder Magnetron

  [#varcatename#]

  Thiết bị lắng đọng hồ quang cathode

  [#varcatename#]

  Thiết bị bay hơi nhiệt

  [#varcatename#]

  Máy PVD tùy chỉnh sáng tạo

  [#varcatename#]

  Máy sơn cuộn để cuộn

  [#varcatename#]

  Máy phủ PVD PECVD

  [#varcatename#]

  Máy sơn phòng thí nghiệm

  [#varcatename#]

  Máy sơn Parylene

  [#varcatename#]

  Máy phủ thủy tinh

 • [#varcatename#]

  Thiết bị phủ gốm

  [#varcatename#]

  PVD trang trí cho ô tô

  [#varcatename#]

  PVD chức năng cho điện tử

  [#varcatename#]

  PVD cho dụng cụ y tế

  [#varcatename#]

  Thành phần Coater Vacuum Coater

  [#varcatename#]

  Dịch vụ phủ PVD

  [#varcatename#]

  Máy móc công nghiệp tự động

products